Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez All Muses Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod 31-231, ul. Bociana 6), tel.+48 12 61 64 179, e-mail: office@allmuses.com, jako Administratora Danych Osobowych (dalej: ADO),

1.Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i przez czas trwania udzielonej, dobrowolnej zgody, do momentu jej wycofania.

2.Cofnięcie zgody nastąpić może poprzez wysłanie maila na adres office@allmuses.com lub wybranie odpowiedniej opcji dostępnej w stopce mailingowej newslettera, co spowoduje natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ADO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed tym wycofaniem.

3.Dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom – dostawcom usług technicznych i organizacyjnych w zakresie niezbędnym do należytego świadczenia przez ADO usług, w szczególności:

4.Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe.

5.Przysługuje Panu/Pani prawo żądania w każdym czasie usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego odpowiedniego organu nadzorczego).

6.ADO nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z wyłączeniem sytuacji niezależnych od ADO , a mianowicie komunikowania się z nim za pośrednictwem podmiotów przetwarzających dane w taki sposób (np. wybranych przez Pana/Panią podmiotów w zakresie usług teleinformatycznych).

7.Nie będzie Pan/Pani podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), a Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane, chyba, że zgoda tego dotyczy.